Llatí II

L’assignatura de Llatí és una troncal obligatòria de Batxillerat en la branca d’Humanitats ; el nostre centre l’ofereix també com a troncal optativa per als alumnes de la branca de Ciències Socials.

El Llatí II es centra en l’aprofundiment de la morfologia i la sintaxis llatines amb l’objectiu de saber analitzar morfo-sintàcticament i traduir textos originals en llatí d’autors no massa complicats com Cèsar, Sal·lusti, Ciceró, Eutropi, Fedre, Marçal….També s’hi estudien els principals gèneres literaris llatins i es treballa la derivació de paraules en llengua romànica a partir dels verbs llatins.

Els alumnes de la branca d’Humanitats s’examinen obligatòriament d’ella en les PAU i la puntuació que hi trauen contribueix a la mitjana de la primera part de la prova. La nota de l’examen de llatí també pondera 0.2 p. en la fase voluntària, sempre que l’examen estiga aprovat. Per tant, té un pes molt important en les proves PAU del batxillerat humanístic, perquè la nota pot influir dues vegades.

Els alumnes de la branca de CCSS que la cursen com a optativa, a més de tindre un complement important per a la seua formació, podran examinar-se d’ella en la fase voluntària de les PAU per a pujar nota. La formació que els dona l’estudi de la llengua llatina és essencial en carreres universitàries de l’àrea de CCSS com Dret, Ciències Polítiques, Periodisme, Pedagogia, etc.

L’assignatura de Llatí pondera 0.2 p en tots els graus relacionats amb Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.