Llatí I

L’assignatura de Llatí és una troncal obligatòria en la branca d’Humanitats; el nostre centre l’ofereix també com a troncal optativa per als alumnes de la branca de Ciències Socials.

Els alumnes de la branca d’Humanitats s’examinen obligatòriament d’ella en les PAU i la puntuació que hi trauen contribueix a la mitjana de la primera part de la prova. La nota de l’examen de llatí també pondera 0.2 p. en la fase voluntària, sempre que l’examen estiga aprovat. Per tant, té un pes molt important en les proves PAU del batxillerat humanístic, perquè la nota pot influir dues vegades.

Els alumnes de la branca de CCSS que la cursen com a optativa, a més de tindre un complement important per a la seua formació, podran examinar-se d’ella en la fase voluntària de les PAU per a pujar nota.

L’assignatura de Llatí pondera 0.2 p en tots els graus relacionats amb Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.

El Llatí I es centra en la morfologia llatina (declinacions i conjugacions) i la sintaxis més bàsica per tal de traduir textos senzills o adaptats. A banda s’estudien també expressions llatines usades en diferents camps de les ciències, frases llatines famoses, derivació de paraules i etimologies. En 1r de batxillerat s’inicia l’estudi dels gèneres literaris llatins amb la lectura de textos traduïts.