Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial, optativa de 2n ESO

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial busca proporcionar als alumnes una formació financera bàsica que consisteix en:

– Estudiar i confeccionar diferents documents mercantils com factures, xecs, albarans, contractes, etc.

– Introduir l’alumne en el funcionament del sistema econòmic i el paper que tenen les empreses, les famílies, els bancs o el sector públic.

– Analitzar l’efecte de l’IVA (impost sobre el valor afegit) per a les empreses i per a les famílies.

Classificar les empreses segons la seua grandària, el sector d’activitats i la propietat

– Calcular els costos de fabricació i els beneficis empresarials.

– Conèixer els diferents tràmits per a crear una empresa individual.