Introducció a l’Activitat Emprenedora i Empresarial, optativa

Introducció a l’Activitat Emprenedora i Empresarial busca consolidar la formació financera dels alumnes, amb els següents objectius:

– Fomentar l’esperit emprenedor i les idees innovadores.

– Estudiar les diferents àrees que formen l’empresa (administració, producció, recursos humans i comercial) així com l’entorn on es troba l’empresa.

– Conèixer les diferents formes de cobrament i de pagament que s’utilitzen actualment: transferències, targetes, banca on line, etc.

– Analitzar els diferents tipus d’operacions bancàries que porten a terme les famílies i les empreses.

– Classificar els diferents tipus d’empresa atenent a la seua forma jurídica, principalment societat anònima i societat limitada.

– Conèixer els diferents tràmits per a crear una societat anònima o limitada.

Calcular els beneficis empresarials.

– Elaborar un pla de negoci.