Estudis

Publicat el Dilluns, 02 Juny 2014

A l'IES Antoni Llidó pots estudiar ESO i Batxillerat. A més, en alguns cursos d'ESO existixen una sèrie de programes formatius específics.

Als següents enllaços pots trobar les assignatures de cada curs amb les seues optatives de 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO. Durant aquest últim, l'alumnat té la possibilitat de fer el curs en la modalitat de Grup TIC.

Aquells alumnes que cursen 2n i 3r ESO i que reunixen els requisits establerts per l'Ordre de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial (DOCV 23/06/08) poden estudiar el PQPI d'operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edifici.

 En 4t ESO trobaràs, a més a més, els diferents itineraris formatius. A més, existix la possibilitat de cursar 4t ESO en la modalitat de PDC, sempre que hages sigut seleccionat pel professorat i tu i els teus pares estigueu d'acord.

Tant en 1r com en 2n de batxillerat trobaràs les assignatures troncals, així com les optatives de modalitat i optatives generals.

Vist: 3594