Equip Directiu

Publicat el Divendres, 30 Mai 2014

La direcció d'un centre és l'equip encarregat de gestionar el dia a dia d'un institut d'ensenyament secundari. Les funcions del mateix, venen donades pel DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels Instituts d'educació secundària, on s'especifiquen les tasques, obligacions i responsabilitats de cada membre de l'equip directiu.

Vist: 3081