Reglament de Régim Intern

Publicat el Divendres, 30 Mai 2014

El reglament de règim intern és el conjunt de normes, drets i obligacions que ens hem acordat al Centre per facilitar la convivència. Tots els membres de la comunitat educativa, estudiants, pares i professors, ens comprometem a complir i fer complir aquesta normativa.

 
Vist: 1244