Història de l’Art

S’estudien els canvis estilístics que s’han produït des de la Prehistòria fins al segle XX a partir del coneixement dels principals artistes i les seues obres més emblemàtiques. La didàctica de l’assignatura compagina els coneixements teòrics amb l’aplicació d’aquests al comentari d’una obra d’art d’arquitectura, escultura i/o pintura, tal com es demana a la prova PAU. Aquesta assignatura de 4 hores setmanals pondera 0,2 en els graus de Ciències Socials i Arts i Humanitats