Geografia

Fa referència a la Geografia d’Espanya i inclou l’estudi de la Geografia física (relleu, clima, hidrografia i paisatges naturals), la Geografia humana (demografia i espai urbà) i la Geografia econòmica (sectors econòmics), així com la Geografia política. En aquesta assignatura s’estudien, en 4 hores setmanals, tant continguts teòrics com l’aplicació d’aquests a la tècnica del comentari de diferents tipus de fonts així com la representació gràfica de la informació d’aquestes fonts. És un model de treball que s’ajusta a les proves PAU. Pondera 0’2 en gairebé tots els graus de Ciències Socials i Jurídiques i Humanitats.