Cultura Clàssica

L’assignatura de Cultura Clàssica s’ofereix en tots els cursos de l’Educació Secundària Obligatòria. És una matèria que contribueix a la formació de l’alumnat des de l’àmbit lingüístic i des de l’àmbit de les Ciències Socials. S’estudia sobretot la Mitologia Grega i Llatina amb un aprofundiment diferent per a cada nivell. A partir de la mitologia clàssica ens acostem després a la literatura i a l’art, ja que en la cultura occidental els mites han tingut una presència continuada en la pintura, en l’escultura, en la literatura i també en la publicitat.

Un altre aspecte important de la nostra matèria és l’ampliació de vocabulari amb jocs de paraules provinents d’arrels gregues o llatines. Així podrem entendre millor paraules cultes de la Biologia, de la Medicina o simplement de la vida quotidiana. Per què els caragols són gasteròpodes? Té alguna cosa a veure eixa paraula amb gastritis? Per què diem arc Iris? Quina relació hi ha entre una rinitis i un rinoceront? La història de les paraules de vegades és molt curiosa i ens du a comprendre per què diem piscina si no hi ha peixos o per què la paraula solar pot significar alguna cosa referent al sol o una parcel·la de terra…

És una assignatura per a persones curioses, a les quals els agrada conéixer els orígens de la nostra cultura, els relats fantàstics, l’art i les llengües.