Cultura Científica (optativa de 4t ESO)

La Cultura Científica de 4t de l’ESO té com a objectiu establir les bases del coneixement científic, i per això es desenvolupa en blocs que analitzen temes generals, com el coneixement que tenim de l’univers observable, els avenços tecnològics i el seu impacte ambiental, i la qualitat de vida.

Tant en l’ESO com en el batxillerat l’àrea de Cultura Científica és especialment propícia a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per a demanar informació sobre temes científics d’actualitat, diferenciant les fonts fiables d’aquelles que no mereixen atenció, utilitzant filtres adequats als fluxos d’informació; així com per presentar i exposar els treballs que els alumnes realitzen tant de forma individual com en equip, donant peu a debats enriquidors sobre els temes tractats.