Cultura Científica (optativa de 1r Batxillerat)

Cultura Científica de 1r de Batxillerat s’endinsa en continguts més complexos, com l’origen de la vida, els avenços en biomedicina, la revolució genètica i les noves tecnologies en comunicació i informació.
Tant en l’ESO com en el batxillerat l’àrea de Cultura Científica és especialment propícia a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per a demanar informació sobre temes científics d’actualitat, diferenciant les fonts fiables d’aquelles que no mereixen atenció, utilitzant filtres adequats als fluxos d’informació; així com per presentar i exposar els treballs que els alumnes realitzen tant de forma individual com en equip, donant peu a debats enriquidors sobre els temes tractats.