Ciències de la Terra i del Medi Ambient (optativa de 2n Batxillerat)

En aquesta assignatura es tractaran els temes del medi ambient, l’atmosfera, el temps i el clima, la contaminació atmosfèrica, la hidrosfera, contaminació de l’aigua, depuració i potabilització, estructura de la Terra, volcans, terratrèmols, el relleu, els processos litorals, el paisatge, els recursos de la Terra, jaciments minerals, recursos energètics, els ecosistemes, el sòl, la contaminació del sòl, la desertificació, l’agricultura, la ramaderia, la pesca, els problemes mediambientals, superpoblació, residus, protecció dels espais naturals, salut ambiental i qualitat de vida.