Ciències Aplicades a l’Activitat Professional

Les Ciències aplicades a l’activitat professional de 4t de l’ESO té com a objectiu establir una visió general d’alguns aspectes de la ciència, i per això es desenvolupa en blocs que analitzen temes generals, com el mètode de treball experimental, la relació amb el medi ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

És important remarcar que no és una matèria destinada a aprofundir coneixements generals de les ciències, sinó que està enfocada a l’alumnat d’ensenyaments aplicats interessats en professions relacionades amb la indústria agrària, farmacèutica, sanitària, alimentària, tecnològica, etc.

D’aquesta manera, és especialment propícia a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per a demanar informació sobre temes científics d’actualitat, diferenciant les fonts fiables d’aquelles que no mereixen atenció, utilitzant filtres adequats als fluxos d’informació; així com per presentar i exposar els treballs que els alumnes realitzen tant de forma individual com en equip, donant peu a debats enriquidors sobre els temes tractats.