PAC

El PAC és un programa d’atenció a la diversitat i inclusió educativa adreçat a l’alumnat en risc d’exclusió social matriculat als centres
d’educació secundària obligatòria, que presenta conductes disruptives, dificultats d’adaptació al medi escolar i tendència a l’absentisme escolar crònic o a l’abandonament escolar. Aquest programa està finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Per primera vegada al centre s’oferix al centre el Programa d’Aula Compartida al curs 2017-2018. Està reflectit al Programa d’Actuacions per a la Millora del centre i té com a finalitat els següents objectius:

a) Reduir l’absentisme escolar amb una oferta educativa diversa, adaptada a les diferents necessitats, interessos, motivacions i aspiracions de l’alumnat.
b) Previndre l’abandonament escolar prematur i fomentar la integració socioeducativa de l’alumnat.
c) Reforçar les competències clau i les aptituds necessàries per a la prevenció i el tractament dels comportaments disruptius.
d) Oferir un espai alternatiu que millore l’experiència educativa de l’alumnat.
e) Crear un entorn de cooperació.
f) Optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat.
g) Potenciar la incorporació al món laboral.

Al nostre centre el PAC està dissenyat de manera que des del centre impartim 2/3 de l’horari de la següent manera:

  1. Àmbit Acadèmic, on desenvolupen les capacitats matemàtiques, científiques i lingüístiques.
  2. Àmbit de Taller, on desenvolupen destreses i habilitats.

L’altre 1/3 de l’horari està marcat per la col·laboració amb l’ajuntament de Xàbia, que basant-se en el projecte dels horts urbans ens proporciona uns tècnics d’agricultura ecológica, on l’alumnat s’encarrega del seu propi hort escolar, del qual es fa càrrec. Podeu observar els avanços cada setmana a la galeria de fotos d’aquesta web, encara que ací teniu algunes fotos d’exemple.

Hort escolar del PAC

A més, també tècnics de serveis socials, també de l’ajuntament, aprofundixen als sentiments i emocions d’aquest alumnat.