Formació Professional Bàsica

Al centre es pot cursar estudis de Formació Professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica (FPB), en el qual s’imparteixen estudis per al muntatge de xarxes de telecomunicació, instal·lacions elèctriques i electròniques per la indústria i la vivenda, a més de les instal·lacions domòtiques que tant ens faciliten la vida.

En acabar aquest cicle, l’alumnat rebrà el títol de graduat en ESO i el títol de Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica, el qual ens permetrà accedir de forma preferent a cicles formatius de grau mitjà, seguint els criteris de la Resolució de 30 d’octubre de 2017. Amb aquest grau de FPB es pot accedir a alguns Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà com els que teniu a continuació.

  • Electricidat i Electrònica.
  • Informàtica i Comunicacions.
  • Fabricació Mecànica. Instal·lacions i Manteniment.
  • Energia i Aigua.  Indústries Extractives.
  • Marítimo-Pesquera.
  • Química.  Transport i Manteniment de Vehicles.
  • Fusta, Moble i Suro.
  • Edificació i Obra Civil.

El cicle formatiu de Formació Professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica té una durabilitat de dos anys, i l’últim mes de cada curs es completa en  pràctiques externes en les empreses del sector de l’electricitat a Xàbia.

A continuació teniu els diferents mòduls que s’imparteixen en cada curs.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

1r CURS
MÒDULS
Instal·lacions Elèctriques Domòtiques
Equips Elèctrics I Electrònics
Ciències Aplicades 1
Comunicació i Societat 1
Formacio i Orientació Laboral 1
Formació en Centres Treball 1
Anglés 1
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

2n CURS
MÒDULS
Instal·lacions de Telecomunicacions
Instal·lació Manteniment Xarxes Transmissió
Ciències Aplicades 2
Comunicació i Societat 2
Formació i Orientació Laboral 2
Formació en Centres Treball 2
Anglés 2
 
Formació Professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica