Organització del curs 2017-2018

El curs 2017-2018 està organitzat seguint uns criteris determinats per les possibilitats laborals marcades per l’administració educativa competent, on l’equip directiu ha  intentat adequar-ho a les diferents capacitats del personal docent, amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats a l’abast. El resultat el teniu al següent organigrama:

Cada membre de la plantilla del centre té unes funcions com a docents. A més, determinat professorat està encarregat d’altres funcions, com es pot apreciar a l’organigrama anterior. Aquest es completa amb el llistat de tutors/es, el qual es presenta a continuació.