Normativa

El sistema educatiu espanyol actual (novembre de 2017) s’explica seguint el següent gràfic.

Sistema educatiu espanyol

No obstant, s’espera que pròximament es produisquen canvis arran del Pacte Educatiu que s’està negociant al Parlament, i per això alguns aspectes com les “revàlides” estan paralitzades. Altres aspectes, com el PAM (Programa per d’Actuació per la Millora) on per exemple contempla els grups de PMAR 3 o PR 4 no estan tampoc al gràfic. A efectes pràctics son grups de 3r i 4t ESO ordinaris.

El marc normatiu consta de nombrosos elements. Per tal de clarificar la recerca d’informació, a continuació vos presentem els documents oficials més relevants que regixen sobre la vida acadèmica del centre.