Normativa

El sistema educatiu espanyol actual (novembre de 2017) s’explica seguint el següent gràfic (revista Allioli del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament – STEPV).

No obstant, s’espera que pròximament es produisquen canvis arran del Pacte Educatiu que s’està negociant al Parlament, i per això alguns aspectes com les «revàlides» estan paralitzades. Altres aspectes, com el PAM (Programa per d’Actuació per la Millora) on per exemple contempla els grups de PMAR 3 o PR 4 no estan tampoc al gràfic. A efectes pràctics son grups de 3r i 4t ESO ordinaris. Concretament, si focalitzem en secundària, el gràfic anterior queda d’aquesta manera.

El marc normatiu consta de nombrosos elements. Per tal de clarificar la recerca d’informació, a continuació vos presentem els documents oficials més relevants que regixen sobre la vida acadèmica del centre.

Per a més informació podeu consultar les webs, per un costat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i per l’altre la de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.