Calendari escolar

Ací està el calendari per al curs 2019-2020, on trobareu els dies lectius, les dates d’avaluació i tots els festius (també inclosos els locals).