Del camp a la taula

Els alumnes del PAC organitzen un mercadet de productes ecològics que han cultivat ells mateixos a l’hortet del centre.

 

Del camp a la taula