Categorías
T'interessa

INSTRUCCIONS PER AL LLIURAMENT DE LLIBRES. BANC DE LLIBRES 2017-2018

ELS LLIBRES HAURAN DE LLIURAR-SE AMB LES CONDICIONS SEGÜENTS:

1. Els llibres han d’estar protegits amb fundes de plàstic.
2. No han de tindre pàgines esgarrades.
3. Cal haver esborrat els escrits amb llapis.
4. No s’ha d’haver usat bolígraf o marcador.

LLIURAMENT DELS LLIBRES

DURANT LA SETMANA DE L’11 AL 15 DE JUNY
Els professors de cada assignatura es faran responsables de revisar les condicions anteriors dels llibres del seu alumnat i facilitaran -si cal- al tutor el llistat d’alumnat que no tinga els llibres en condicions.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PRIMER LLIURAMENT

DATA DE LLIURAMENT: 21 de juny, de 10:00 a 12:00 h, aula tutoria

L’alumnat que haja aprovat totes les assignatures lliuraran al seu tutor els llibres prestats amb un lot envoltat amb una goma i al llibre de damunt hi haurà una etiqueta amb el seu nom. El tutor realitzarà les tasques següents:

1. Comprovarà les condicions dels llibres.
2. Emplenarà un registre que li proporcionaran.
3. Guardarà el lot de llibres de cada alumne.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

SEGON LLIURAMENT

DATA DE LLIURAMENT: 5 de juliol, de 10:00 a 12:00 h, aula tutoria

L’alumnat que promocione de curs o passen a un programa lliuraran al seu tutor els llibres prestats de la mateixa manera que s’ha fet en la convocatòria anterior. El tutor realitzarà les mateixes tasques, farà arribar els lots dels llibres i el full de registre al professor
responsable del banc de llibres. Els alumnes que repetesquen no hauran de lliurar cap llibre de text ja que els faran servir el curs vinent.

NOTA: Per tal que els tutors no tinguen tanta feina demanem professors que ajuden els tutors a l’hora de fer la recollida dels llibres en les dues convocatòries.