Categorías
Ajudes, beques i convocatòries T'interessa

Convocades les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior d’FP

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018. Els exàmens per a l’accés a grau mitjà seran el 18 de juny i per a grau superior el 20 de juny. Les proves se celebraran en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius.

La certificació que acredita haver superat les proves d’accés té validesa en tot el territori nacional. Per als alumnes que superen les proves es reservarà en el procediment d’admissió un mínim d’un 20 % de les places vacants, un percentatge que podrà ampliar-se depenent de si les sol·licituds de l’alumnat que concórrega per altres vies d’accés siga insuficient per a cobrir l’oferta.

El caledari definitiu és el següent:

L’únic requisit per a poder presentar-se a les proves d’accés a grau mitjà serà tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2018, mentre que per al grau superior s’haurà de tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

Per a més informació cliqueu a aquest enllaç.